Fork me on GitHub

Instruktioner för bilagor

API-licensen lever inte i ett vacuum utan är bara en del av allt som måste finnas på plats när ett API levereras. Det krävs även ev. prislistor, dokumentation och mycket annat. Licensen hänvisar till en del sådana dokument, som har separerats från licensen för att inte göra licensen alltför stor och svårhanterlig.

Mall: Policy för personuppgiftsbehandling

Vilken information en API-tillhandahållare behöver lämna till användare som har registrerat sina personuppgifter för att få tillgång till ett API beror på vad tillhandahållaren planerar att göra med uppgifterna, men projektet rekommenderar att API- tillhandahållaren lämnar åtminstone följande information:

Mall: Policy för ändringshantering

Projektet rekommenderar att API- tillhandahållaren lämnar åtminstone följande information:

Exempeltext

Vid förändringar i ett av våra API:er kommer vi att informera dig som användare med så god varsel som möjligt. Vår ambition är att informera dig som användare enligt följande:

Teknisk dokumentation

Då teknisk dokumentation kan utformas på många sätt ges inget förslag på exempel med projektet rekommenderar att API- tillhandahållaren lämnar åtminstone följande information: