Fork me on GitHub

Snabba vägval

Denna sida sammanfattar alla jurisiska och affärsmässiga vägval som man måste ta hänsyn till för att kunna skräddarsy licensen för ett givet användarfall. För mycket mer information om varje val så läs igenom rättsliga överväganden och affärsmässiga vägval.

1. Immaterialrättsligt skyddat material

Kommer API:et att lämna ut immaterialrättsligt skyddat material, t.ex. material som omfattas av upphovsrätt eller varumärkesskydd? Läs mer om immaterialla rättigheter.

2. Hänvisning till källa

Ska API-användaren hänvisa till datakällan? Läs mer om att hänvisa till datakällan.

Vill du ha rätt att hänvisa till API-användarens varumärke/firma?

.3 Skydd för personuppgifter

Kommer API-användaren att behöva registrera vissa av sina personuppgifter (t.ex. epost-adress eller namn) för att få ta del av API:et? Läs mer om skydd av personuppfigter.

Kommer API:et att lämna ut personuppgifter? Läs mer om utlämning av personuppgifter.

4. Tekniska begränsningar i användning av API-innehållet

Finns det tekniska begränsningar i hur användaren får använda API-innehållet, t.ex.gällande cachening, lagring, kopiering och uppdatering av API-innehållet? Läs mer om tekniska begränsningar.

5. Betalning för tillgång till API

Kommer du att vilja ta betalt för användandet av API:et? Läs mer om att ta betalt för API-tillgång.

6. Kommersiell användning av information från API:et

Finns begränsningar med avseende på kommersiell användning av information från API:et? Läs mer om kommersiell använding av APIet.

7. Användning till skada för tillhandahållarens verksamhet

Vill du begränsa användningen av API:et för syften som riskerar att skada din verksamhet? Läs mer om skada och avstängning.

8. Rapportering av fel och brister

Ska API:ets användare ha möjlighet att rapportera fel eller brister i den information som hämtas?

9. Ansvar för fel och brister

Lämnas några garantier för informationens kvalitet och korrekthet? Läs mer om kvalite och korrekthet.

Kommer API-användaren att kunna generera information till API:et?

10. Användarens rätt att avsluta licensen

Ska det finnas begränsningar i API-användarens rätt att säga upp licensen? Läs mer om att säga upp licensen.