Fork me on GitHub

Villkor för användning av licensen

För användning av licensen gäller följande förutsättningar:

Aktivt godkännande

Som framgår av avsnittet bakgrund i licenstexten bygger licensen på att varje API-användare aktivt ska godkänna licenstexten (t.ex. genom att checka i en ruta för godkännande). Det är projektets rekommendation att API-tillhandahållaren kräver ett sådant aktivt och spårbart godkännande för att ge användaren tillgång till API:et.

Creative Commons

Licensen tillhandahålls under en Creative Commons Attribution 3.0-licens och är således öppen, på så vis att dess upphovsmän (projektet) inte kommer att göra anspråk på upphovsrätt till licensen, och att vem som helst ska kunna använda, sprida och ändra licenstexten efter egna behov.

Hänvisning till originallicensen

Vid användning av hela eller delar av den publicerade licensen ska hänvisning till originallicensen dock göras, genom följande text: ”den här licensen bygger på Svensk API-licens, men har anpassats av [API-tillhandahållarens företagsnamn]” (inklusive hyperlänk till http://apilicens.se/).

Egen risk och ansvar

Dokumentationen är framtagen utifrån projektets bästa vetskap om de förutsättningar som generellt sett gäller för tillhandahållandet av API:er. Eftersom det finns begränsad rättslig praxis om API-licenser, och eftersom det inte funnits utrymme för att inkludera alla tänkbara typer av information och omständigheter i utformandet av licensen, är licensen inte att betrakta som heltäckande, utan används på egen risk och eget ansvar. Om du som API-tillhandahållare vill vara helt säker på att du har en licenstext som fullt återspeglar dina individuella förutsättningar bör du därför låta en jurist se över ditt förslag till licenstext.

Baserat på rättsläget hösten 2013

De juridiska överväganden som gjorts är baserade på rättsläget vid dokumentationens framtagande (höst 2013). Eventuell ny rättspraxis, ny lagstiftning och övriga förändringar i rättsläget efter den tidsperioden reflekteras därför inte i dokumenten, om inte projektet eller den/de som på projektets uppdrag förvaltar dokumenten beslutar att uppdatera dokumentationen, t.ex. genom att ge ut en ny, uppdaterad version av licensen.