Fork me on GitHub

Skräddarsy API-licensen

Med denna wizard så är det enkelt att gå igenom de vägval som krävs för att skräddarsy API-licensen enligt de exakta rättsliga och affärsmässiga krav som gäller för ett givet API. Dessa val finns även i textform och det rekommenderas att alla beslut om hur licensen ska skräddarsys görs efter en genomläsning av de rättsliga och affärsmässiga övervägande som gäller.

1. Immaterialrättsligt skyddat material

Kommer API:et att lämna ut immaterialrättsligt skyddat material, t.ex. material som omfattas av upphovsrätt eller varumärkesskydd? 

Läs mer om immaterialla rättigheter.

2. Hänvisning till källa

Ska API-användaren hänvisa till datakällan? 

Läs mer om att hänvisa till datakällan.

3. Varumärke

Vill du ha rätt att hänvisa till API-användarens varumärke/firma?

Läs mer om att hänvisa till datakällan.

4. Skydd för personuppgifter

Kommer API-användaren att behöva registrera vissa av sina personuppgifter (t.ex. epost-adress eller namn) för att få ta del av API:et? 

Läs mer om skydd av personuppgifter.

5. Skydd för personuppgifter

Kommer API:et att lämna ut personuppgifter? 

Läs mer om utlämning av personuppgifter.

6. Tekniska begränsningar i användning av API-innehållet

Finns det tekniska begränsningar i hur användaren får använda API-innehållet, t.ex.gällande cachening, lagring, kopiering och uppdatering av API-innehållet? 

Läs mer om tekniska begränsningar.

7. Betalning för tillgång till API

Kommer du att vilja ta betalt för användandet av API:et? 

Läs mer om att ta betalt för API-tillgång.

8. Kommersiell användning av information från API:et

Finns begränsningar med avseende på kommersiell användning av information från API:et? 

Läs mer om kommersiell använding av APIet.

9. Användning till skada för tillhandahållarens verksamhet

Vill du begränsa användningen av API:et för syften som riskerar att skada din verksamhet? 

Läs mer om skada och avstängning.

10. Rapportering av fel och brister

Ska API:ets användare ha möjlighet att rapportera fel eller brister i den information som hämtas?

11. Ansvar för fel och brister

Lämnas några garantier för informationens kvalitet och korrekthet? 

Läs mer om kvalitet och korrekthet.

12. Ansvar för fel och brister

Kommer API-användaren att kunna generera information till API:et?

Läs mer om garantier.

13. Användarens rätt att avsluta licensen

Ska det finnas begränsningar i API-användarens rätt att säga upp licensen?

 Läs mer om att säga upp licensen.