Fork me on GitHub

Licensanvändare

Fortnox och Trafikverket har båda använt den svenska API-licensen, helt eller delvis, i sina API-projekt. Har du också använt licensen så kontakta oss så lägger vi gärna till ditt företag i denna lista.

Fortnox

Fortnox erbjuder tjänster för fakturering, bokföring, lönehantering med mera för småföretagare. Dessa tjänster finns bla tillgängliga via deras API. Genom att använda den svenska API-licensen som grund för sin egen API-licens så har de sparat mycket tid.

"Jag har varit med och skrivit många avtal på Fortnox och det brukar vara en rätt utdragen process, men i detta fallet så var det endast två telefonsamtal, ett där vi lämnade över dokumentet och ett där vi gick igenom advokatens förslag på vilka alternativ vi skulle välja och sedan någon liten ändring."

  - Marcus Thomasson, Fortnox

Trafikverket

Trafikverket har ett öppet API för stora mängder data om tåg på svenska järnvägar. Deras API-licens bygger nästan helt på den svenska API-licensen.

"När vi på Trafikverket skulle publicera vårt API för dynamiskt tåginformation så var det första gången vi öppnade upp data för tredjepartutvecklare i den här formen.

Vi behövde en licens som var begriplig och tillräckligt omfattande och därför tittade vi på "Den Svenska API licensen" tillsammans med våra jurister. Efter några små anpassningar så kände vi oss nöjda och implementerade licensen i API:et.

Hade vi inte haft tillgång till licensen hade det inneburit en mängd merarbete för oss och risken är också att vi missat saker eller kanske gjort den onödigt krånglig."

  - Lars-Olof Hjärp, Trafikverket