Fork me on GitHub

Skrivet om licensen

Här är några av de artiklar och blogginlägg som har skrivits om den svenska API-licensen:

Licensen introducerades på Internetdagarna 2013 i följande presentation:

Har du också skrivit något om svenska API-licensen? Kontakta oss så att vi kan länka till din artikel!