Fork me on GitHub

Om projektet

Allt fler privata företag tar fram och exponerar ett API för externa utvecklare, vilket både kräver en teknisk infrastruktur och tillhörande licensvillkor. Att ta fram licensvillkor som både möter affärsmässiga och juridiska krav är svårt och ofta ett stort hinder för privata företag.

Projektet bakom svensk API-licens har därför, i nära samarbete med relevanta aktörer, tagit fram en generell och öppen API licens för privata företag vilka redan har eller är på gång med att tillgängliggöra API:er. Licensen är fritt tillgänglig och är både möjlig att ändra och sprida vidare. Dessutom levereras licensen med en tillhörande beskrivning som redogör för typiska affärsmässiga och juridiska vägval som ett privat företag behöver tänka på i sina licensvillkor när företaget tillhandahåller ett API.

Finansieringen av projektet kommer från VINNOVA och deras utlysning Öppna datakällor 2012.

Mål

Projektgruppen har som mål att ta fram en licens som...

  1. Är öppen och gratis tillgänglig för alla intresserade. Detta garanterar maximal spridning och är bäst för de som publicerar och använder APIer i Sverige.
  2. Är flexibel för många användarfall (inom vissa begränsningar).
  3. Tar hänsyn till båda parter, dvs att licensen inte endast tar hänsyn till den part som publicerar APIet utan även de som använder APIet. Detta är grundläggande eftersom om licensen är allt för ensidig så kommer det att påverka användninggraden negativt.
  4. Lätt att förstå även för icke-jurister

Läs licensen själv så kan ni dömma om vi har lyckats eller inte.

Projektmedlemmar

Projektgruppen som tog fram licensen är: